Truyền thông

Sự kiện tâm điểm của ngành công nghiệp hàng hải Việt Nam

  Triển lãm Vietship 2016 là triển lãm quốc tế lần thứ 8 về công nghệ đóng tàu, hàng hải và công trình biển, sẽ diễn ra từ ngày 24 - 26/2/2016 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia (NCC), Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.


Chi tiết
Báo giao thông vận tải: Triển lãm quốc tế Vietship 2014

 Từ ngày 26-28/2/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC), Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải quy mô lớn nhất Việt Nam - Vietship 2014. 


Chi tiết
Báo đầu tư: Triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu - VIETSHIP 2014
 Từ ngày 26-28/2/2014, tại trung tâm Hội Nghị Quốc Gia (NCC), Mễ Trì - Từ Liêm - Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải quy mô lớn nhất Việt Nam - VIETSHIP 2014.

Chi tiết
Thời báo kinh tế: Vinashin tổ chức triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu

Tại trung tâm Hội nghị Quốc gia sẽ diễn ra triển lãm quốc tế về công nghệ đóng tàu, hàng hải và vận tải quy mô lớn nhất Việt Nam...


Chi tiết
Các tin khác
Đơn vị bảo trợ
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Đơn vị tổ chức
 SBIC