Tài trợ & quảng cáo

Quy chế tài trợ

Chương trình tài trợ được Ban tổ chức đưa ra không chỉ nhằm mục đích hỗ trợ các hoạt động của triển lãm Vietship 2018 mà đồng thời còn giúp quảng bá tối đa thương hiệu của quý vị trong thị trường hàng hải và đóng tàu.


Chi tiết
Đơn vị bảo trợ
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Đơn vị tổ chức
 SBIC