Lĩnh vực trưng bày


LĨNH VỰC TRƯNG BÀY

Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy

Thiết bị và vật liệu dùng cho đóng tàu

Trang thiết bị đóng tàu

Phương tiện ngoài khơi

Phương tiện và các dịch vụ vận tải hàng hải

Dịch vụ hậu cần hàng hải

Công nghệ và thiết bị cảng biển

Thiết kế

Đăng kiểm

Tư vấn

Đại lý

Bảo hiểm

Tài chính

Nghiên cứu và đào tạo hàng hải

Báo chí hàng hải