Liên hệ

Liên hệ: Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy

Website: vietship-exhibition.com.vn
Email: vietship2018@sbic.com.vn, vietship2018@gmail.com
Địa chỉ: 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (+84-24) 37711588/(+84-24) 37711212
Fax: (+84-24) 37711565

 

PHÓNG TO BẢN ĐỒ

 

 

Họ và Tên (*)
Công ty
Điện thoại   (vd: 04 35531174)
Di động
E-mail (*)   (vd: info@website.net)
Địa chỉ
Tiêu đề
Nội dung
 
Đơn vị bảo trợ
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
 

Đơn vị tổ chức
 SBIC