Các hoạt động chính

 Các hoạt động chính

Diễn đàn người mua

Thời gian: 14:00 – 16:00, ngày 24/01/2018

Địa điểm: Business Center – Trung tâm Hội nghị quốc gia (NCC)

Diễn đàn người mua Vietship 2018 tại cơ hội cho Người mua và Nhà cung cấp có thể gặp gỡ trực tiếp để tìm hiểu năng lực của mỗi bên và trao đổi về cơ hội hợp tác trong tương lai.

Các nhà cung cấp có nhu cầu tham dự Diễn đàn Người mua cần phải đăng ký trước với Ban Tổ chức:

vietship2018@sbic.com.vn / vietship2018@gmail.com

Mẫu đăng ký tham dự Diễn đàn người mua tải về tại đây

Danh sách người mua

Công ty đóng tàu Hạ Long

Công ty đóng tàu Phà Rừng

Công ty đóng tàu Bạch Đằng

Công ty đóng tàu Sông Cấm

Công ty đóng tàu Thịnh Long

Công ty đóng tàu Cam Ranh

Công ty đóng tàu và công nghiệp hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin)

Công ty công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

Công ty đóng tàu 76

Công ty đóng tàu Nam Triệu

Tổng công ty Ba Son

Tổng công ty Sông Thu

Công ty 189

Công ty Hồng Hà

 

Hội thảo chuyên ngành

Chủ đề: THỊ TRƯỜNG VẬN TẢI BIỂN VÀ ĐÓNG TÀU VIỆT NAM – CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Thời gian: 08:00 – 12:00, ngày 25/01/2018

Địa điểm: Phòng 343, Trung tâm hội nghị quốc gia (NCC)

Chương trình hội thảo và Đăng ký tham gia hội thảo: tải về tại đây

Lễ ký hợp đồng

Thời gian: 14:00 – 15:30, ngày 25/01/2018

Địa điểm: Sảnh tầng 4, Trung tâm hội nghị quốc gia (NCC)