Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VIETSHIP 2018

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY

172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

 Tel: +84-24-37711588 / 37711585

 Fax: +84-24-37711565

 Email: vietship2018@sbic.com.vnvietship2018@gmail.com

Website: www.vietship-exhibition.com.vn